עמרי שאשא

האם הגיע הזמן לצרף גברים למאבק הפמיניסטי?

מצד אחד, ד"ר חנה פנחסי סבורה שכדי ליצור קול פמיניסטי, נשים צריכות לשמוע קודם כל רק את עצמן. מצד שני, יפה בניה חושבת שהדרת גברים לא יכולה להיות התשובה להדרת נשים. שתיים מחוקרות מכון הרטמן דנות על מהות הרעיון הפמיניסטי במאה ה-21, משוחחות על המתח שבין האידיאולוגיה והמשפחה, ומתווכחות אם יש מקום לטענה רדיקלית כמו "בכל יחסי מין יש ממד של אונס".
עמרי שאשא
שתיים מחוקרות מכון הרטמן ד"ר חנה פנחסי ויפה בניה בראיון על מהות הרעיון הפמיניסטי במאה ה-21, על המתח שבין האידיאולוגיה והמשפחה, ומתווכחות אם יש מקום לטענה רדיקלית כמו "בכל יחסי מין יש ממד של אונס".

הברית עם הארץ

במקום המילים הנשגבות, הפאתוס והאידיאולוגיות הגדולות, וכמענה לניכור ולחשדנות, מציע הרב שג"ר שפה אחרת לדבר בה על הקשר למדינה: שפת הברית וההתקשרות.
עמרי שאשא
במקום המילים הנשגבות, הפאתוס והאידיאולוגיות הגדולות, וכמענה לניכור ולחשדנות, מציע הרב שג"ר שפה אחרת לדבר בה על הקשר למדינה: שפת הברית וההתקשרות.
הוסיפו אותי לרשימת התפוצה של מכון הרטמן
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
הרשמה לרשימת תפוצה