יהודה קרצר

שורשיו העמוקים של קרע גדול

בחינה נטולת פניות של הקרע בין יהדות ארה"ב לישראל מגלה כי הוא מוזן בידי שלושה תהליכים עמוקים: פער בתפיסת האתניות והמשפחתיות, מגמות פוליטיות הופכיות וקריסת הנרטיב הישן שסיפרנו לעצמנו על היחסים בין שתי הקהילות. תהליכי תיקון משמעותיים עשויים לצמוח בקרב הציונות הליברלית, הנדרשת לטוות סיפור חדש על משמעות החיים היהודיים ברגע ההיסטורי הנוכחי
יהודה קרצר
בחינה נטולת פניות של הקרע בין יהדות ארה"ב לישראל מגלה כי הוא מוזן בידי שלושה תהליכים עמוקים יהודה קרצר, נשיא מכון שלום הרטמן בצפון אמריקה במאמר הבוחן את הקרע בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם וכיצד ניתן לאחות את השסע.
הוסיפו אותי לרשימת התפוצה של מכון הרטמן
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
הרשמה לרשימת תפוצה